Vilkår for tjenestenivå

1. Innledning

Bruken av nettsiden muniolms.com (Tjenesten) er beskyttet av vilkårene og betingelsene oppgitt i tjenestevilkårene. Ved å bruke nettsiden, erklærer du deg enig i vilkårene. Vi kan endre vilkårene uten å informere om dette på forhånd. Nye eller forbedrede tjenester vil også være underlagt Tjenestevilkårene.

Hvis du fortsetter å bruke tjenesten etter at vi har endret den, og ikke sender skriftlig klage dersom du er misfornøyd (e-mail er ok), tar vi dette som samtykke.

Vi anbefaler at du kommer tilbake og leser vilkårene fra tid til annen. Bryter du noen av vilkårene, vil vi vurdere å stenge kontoen din.

Vi har retningslinjer for å regulere innhold i tjenestene våre. Noen leverandører kan finne «smutthull» i vår kvalitetssikring og legge ut innhold som er uønsket. Hvis dette skjer vil vi gjøre tiltak for å fjerne innholdet så raskt som mulig.

Inntil dette er gjort, forstår du at vi ikke er ansvarlige for hva andre publiserer på tjenesten. Du samtykker i å bruke tjenesten på egen risiko.

2. Registreringstjenester / kontovilkår

 1. Kun mennesker tillatt, ikke roboter.
 2. Hvis du prøver å binde andre enheter enn deg selv (for eksempel et selskap) til disse vilkårene, er du ansvarlig for at du innehar rettighetene til å gjøre det.
 3. Dataene du legger inn, må ikke være falske. Hvis vi mistenker at informasjonen du har lagt inn ikke er riktig, vil vi vurdere å stenge kontoen din.
 4. Vær smart og ta godt vare på passordet ditt. “Passord” som passord er en dårlig idé.
 5. Hva som er postet og gjort på din konto er ditt ansvar. Se på deg selv som en sjefsredaktør.
 6. Du er kun én person, du kan ikke være to, tre eller flere. Derfor skal du kun ha én konto.
 7. Hvis du er her for å spionere på vårt produkt, gjør gjerne det, men bryt ingen lover, inkludert opphavsrettighetene.
 8. Hvis du ikke overholder denne delen, er vi ikke ansvarlig for noe (inkludert tap eller skader).

3. Kjøp, betalinger og refusjon

 1. Du abonnerer på en tjeneste. Hva tjenesten inneholder er beskrevet på www.munio.no.
 2. Du betaler på forskudd enten via betalingskort eller via bankoverføring.
 3. Kjøper du abonnement, sier du deg enig i å betale for tjenesten minimum 12 måneder. Det er ikke mulighet for refusjon eller for å kansellere avtalen.
 4. Avtalen blir automatisk fornyet for nye 12 måneder, med mindre du sender oss skriftlig (e-post er ok) oppsigelse, minst 30 kalenderdager før avtalens utløp. Nye priser kan gjelde for denne fornyelsen.
 5. Vi teller kun brukere som faktisk gjør noe på et læringselement. Du kan avgjøre hvor mange brukere du vil ha og abonnere på en tjeneste som tilsvarer behovet ditt. Hvis du har flere aktive brukere enn forventet, kan du velge å oppgradere aktivt, ellers vil du bli belastet for ekstra brukere foregående avtaleperiode.

4. Endre tjenestenivå

 1. Du kan endre tjenestenivå. Det betyr at du i den avtalte perioden kan oppgradere til en større tjeneste (mer funksjonalitet, flere brukere eller administratorer), når som helst.
  Vi vil gi deg god mulighet til å betale forskjellen mellom det du allerede har betalt og prisen på den nye løsningen. Du bestemmer selv om du vil fornye for nye 12 måneder, eller om du vil la avtalen du har løpe tiden ut.
 2. Du kan dessverre ikke gradere ned avtalen midt i en abonnementsperiode. Vi vil gjøre det fra og med neste periode. Å gradere ned vil også bety at du mister funksjonalitet og/eller aktive brukere.

5. Kansellering og oppsigelse

 1. Hvis du ønsker å si opp kontoen din, er det ditt ansvar å gjøre det. Send oss en e-post.
 2. Hvis du ønsker å si opp abonnementsavtalen, må du gjøre det ved å skrive til oss. Tjenesten blir avsluttet ved slutten av din nåværende periode.

6. Endringer i tjenester og priser

 1. Det hender vi endrer innholdet i tjenesten og/eller prisene. Dette kan bli gjort med 30 dagers varsel når det gjelder prisendringer, og umiddelbart når det gjelder innhold. Med varsel mener vi at vi poster informasjon om endringene på vår nettside www.munio.no. Pass på å sjekke siden fra tid til annen.

7. Opphavsrett og eierskap

 1. Du eier dine ting, vi eier våre. Våre partnere kan også eie noe. Opphavsrettslover gjelder for alt sammen.
 2. Vi liker å vise frem det vi lager og de vi gjør forretning med. Du gir oss derfor rett til å bruke navnet på selskapet ditt, logoen og sakshistorien i våre brosjyrer, dokumenter og nettsider. Har du en abonnementsavtale med oss, har du også signert vår GDPR avtale som regulerer vårt samarbeid. Vi vil ikke bruke noe av det faktiske innholdet eller spesifikke data uten samtykke.
 3. Kvalitet er viktig. Hvis du ønsker å publisere innholdet ditt på Munio Market, vil vi kvalitetssjekke det. Hvis vi finner at innholdet ditt ikke har god nok kvalitet, vil vi ikke publisere det.
 4. Dine data er dine. Hvis du ønsker å forlate vårt LMS (uansett hvor usannsynlig det er), vil du få med deg all data i et brukbart format.

8. Generelle vilkår

 1. Du er ansvarlig for ditt innhold og skal ikke sende uønskede meldinger til andre.
 2. Alt blir gjort på internett. Du forstår at dette innebærer risiko. Vi vil tilby trygghet, men vi tar ikke ansvaret. Ikke for deg eller for eventuelle tredjeparter.
 3. Vi bruker underleverandører for noen tjenester og infrastruktur.
 4. Bruk systemet på den måten det er meningen du skal bruke det. Ikke hack. Ikke endre eller tilpass våre nettsider.
 5. Juridisk: Vi leverer innhold og service «som det er», uten garantier eller vilkår annet enn de som eksplisitt er oppført i denne avtalen. Vi skal ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap, skader eller annen opplevd skade på noen person eller enhet som hevdes som et resultat av bruken av informasjon i innholdet og/eller tjenesten. Vi skal heller ikke holdes ansvarlig for tap av inntekt eller fortjeneste, verken for kostnader til erstatningsprodukter eller tjenester, selv om det på forhånd er en uttalt risiko for denne type skader.

9. Gjeldende lov og tvister

 1. Vi følger norske lover, og hovedkontoret er lokalisert i Norge. Denne avtalen er derfor styrt av de norske lover.
 2. Enhver tvist skal bli overlatt til og behandlet av tingretten i Horten kommune, Norge.