Våre kunder er industri

Mange av dem er store, og har ofte masse folk ansatt og innleid. Så driver de med ting som kan gå ad undas. Vi hjelper dem med å unngå akkurat dét. På en mest mulig effektiv måte. 

ExxonMobil

ExxonMobils raffineri på Slagentangen i Tønsberg, som ble innviet i 1961, har en skjermet beliggenhet ved Oslofjorden. Raffineriet omformer råolje, hovedsaklig fra Nordsjøen, til petroleumsprodukter for forbruker- og industriformål.

Raffineriet er en av våre første kunder, og deres behov har vært til uvurderlig hjelp for oss i utviklingen av et system for industrien.

Nippon Gases

Nippon Gases er en av Norges ledende produsenter, markedsførere og distributører av industri- og spesialgasser samt tørris. De tilbyr også installasjon og vedlikehold av gassrelatert utstyr. I Skandinavia har de over 300 ansatte, flere luftgassfabrikker, fyllestasjoner, salgskontorer og en tørrisfabrikk. Et omfattende forhandlernett med over 170 forhandlere sikrer lokal tilstedeværelse i hele regionen.

Nippon Gases bruker Munio til å produsere HMS-kurs for ansatte, innleide og sjåfører, de har fått produsert kommersielle kurs for videresalg, og bruker Munio sitt system for å tilby nettbutikk for kurs.

Nelfo

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene. Nelfo ble etablert i 1913. Nelfo er en tydelig og offensiv arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon.

Nelfo bruker Munio til både produksjon av eget innhold, til å distribuere dette innholdet til sine medlemsbedrifter, og som partner innenfor innholdsaggregering.

Hydro Energi

Hydro Energi er Norges nest største produsent av vannkraft. Hovedlokasjoner for produksjon er Telemark, Vennesla, Røldal-Suldal og Sogn.

Hydro Energi har fått produsert et dedikert HMS-kurs for både ansatte og innleide, som distribueres og følges opp på Munio LMS.